vers voor vandaag Strijd tegen voedselverspilling: Koop verrassingspakketten van lokale ambachtelijke verswinkels met 50% korting

algemene voorwaarden

vers Voor Vandaag

ALGEMENE VOORWAARDEN VERS VOOR VANDAAG
ALGEMENE VOORWAARDEN VERS VOOR VANDAAG
Algemene voorwaarden
Vers Voor Vandaag
 1. WELKOM

Welkom bij de app van Vers Voor Vandaag, beheerd door Vers Voor Vandaag, KvK-nummer 58060480, Tongerloseweg 23, 5963 NR Hegelsom, Nederland (hierna: "Vers Voor Vandaag", "wij" of "we").

Vers Voor Vandaag heeft als missie voedselverspilling te verminderen door overtollig voedsel beschikbaar te stellen voor consumenten.

Via ons platform (hierna: "Dienst") kunnen eindgebruikers (hierna: "Klant") overgebleven voedsel en andere producten (hierna: "Producten") reserveren in zogenaamde verrassingspakketten of als losse producten bij diverse vers-speciaalzaken zoals bakkers, slagers, groentespeciaalzaken, viswinkels, enzovoort (hierna: "Winkels").

Deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op elke reservering en aankoop van Producten die via onze website of app (hierna: "Platform") plaatsvindt.

 1. REGISTRATIE EN AANVAARDING

Door het plaatsen van een reservering op het Platform, bevestigt de Klant:

 • Minstens 18 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldige betaalmethode die op het Platform beschikbaar is;
 • Een consument te zijn die winkelt voor persoonlijke doeleinden;
 • Bekwaam te zijn om bindende overeenkomsten aan te gaan.

De Klant gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten en bijbehorende informatie worden opgeslagen volgens ons privacybeleid.

 1. HET VERS VOOR VANDAAG CONCEPT

Producten kunnen via het Platform gereserveerd worden. De Klant ontvangt een bevestiging zodra de reservering door Vers Voor Vandaag is verwerkt.

Wanneer een Klant een Product heeft gereserveerd en de Winkel deze reservering heeft geaccepteerd, moet de Klant op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn om het Product af te halen. De Winkel is verplicht het gereserveerde Product beschikbaar te stellen, zoals in deze Voorwaarden beschreven. Zowel de Klant als de Winkel hebben echter een annuleringsrecht, zoals hieronder beschreven.

Vers Voor Vandaag faciliteert alleen de verkoop van Producten via het Platform namens de Winkel en heeft geen verantwoordelijkheid voor de Producten of de nakoming van de overeenkomst tussen de Winkel en de Klant. Wij fungeren enkel als bemiddelaar.

 1. RESERVEREN EN AFHALEN

De Klant kan via de app een lijst van actieve Winkels vinden. Na selectie van de Winkel en het Product kan de Klant een reservering plaatsen door op "reserveren" of een vergelijkbare knop te klikken.

De weergegeven Winkels zijn de Winkels die actief zijn op het Platform. De weergave van Producten is een uitnodiging aan de Klant om een reservering te plaatsen. Een door de Klant geplaatste reservering geldt als een aanbod om een Product te kopen.

De gereserveerde Producten moeten door de Klant op het opgegeven adres en tijdstip worden afgehaald. De afhaaltijd kan variëren. Details staan in de bevestiging en op het Platform. De Klant dient op tijd te arriveren, anders kan het Product niet langer beschikbaar zijn.

 1. PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief btw, maar exclusief eventuele online betalingskosten (tenzij anders vermeld).

Vers Voor Vandaag werkt altijd met een verkoopprijs die 50% lager ligt dan de oorspronkelijke prijs. De kosten worden berekend en weergegeven voordat de Klant de reservering plaatst. De Klant kan betalen met verschillende betaalmethoden zoals aangegeven op het Platform.

Bij het plaatsen van een reservering wordt het bedrag voor de Producten op de rekening van de Klant geautoriseerd of gereserveerd, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Het bedrag wordt afgeschreven bij de reservering of direct na afhalen. Als de reservering wordt geannuleerd volgens deze Voorwaarden, wordt het bedrag vrijgegeven of terugbetaald aan de Klant.

 1. ANNULERINGEN EN KLACHTEN

Indien een Winkel geen voedseloverschotten heeft, kan de reservering tot een uur voor de afhaaltijd worden geannuleerd. Een Winkel kan echter soms minder dan één (1) uur voor het Afhaaltijdstip annuleren, indien nodig (bijvoorbeeld als de Winkel geen voedseloverschot heeft op het moment van Afhalen). De Klant ontvangt dan een annuleringsbericht en de aankoopprijs wordt terugbetaald.

De Klant kan een reservering tot vier uur voor de afhaaltijd annuleren. Annulering is ook mogelijk als deze voortkomt uit ingrediënten, allergenen of andere etiketteringsinformatie over het Product. Annuleringen buiten deze gevallen geven geen recht op restitutie.

Bij klachten over een Product dient de Klant eerst contact op te nemen met de klantenservice van Vers Voor Vandaag. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en binnen tien werkdagen reageren.

 1. PRODUCTINFORMATIE

Vers Voor Vandaag faciliteert uitsluitend het tot stand komen van het contract tussen de Klant en de Winkel en heeft geen verantwoordelijkheid voor de Producten of het nakomen van de overeenkomst.

Wij produceren, verkopen, kopen, slaan op, bereiden, verwerken, markeren, verpakken, leveren of behandelen de Producten niet. De informatie over de Producten op het Platform is bedoeld om de Klant een globaal oordeel te geven. Vers Voor Vandaag is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen tussen de weergegeven informatie en het daadwerkelijke productaanbod.

Bij twijfel over allergiewaarschuwingen of andere informatie over een Product, dient de Klant contact op te nemen met de Winkel.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Vers Voor Vandaag is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

 • Zaken waarvoor een Winkel verantwoordelijk is;
 • Fouten van derden of onderbrekingen van het Platform;
 • Frauduleuze bestellingen;
 • De inhoud van gelinkte sites;
 • Soortgelijke gebeurtenissen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor omstandigheden buiten onze controle, zoals wetgeving, oorlog, stakingen, natuurrampen, etc.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Klant mag het Platform gebruiken en delen daarvan printen en downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onder de volgende voorwaarden:

 • Het Platform mag niet worden misbruikt;
 • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het Platform en het daarop gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Vers Voor Vandaag of haar licentiegevers;
 • De Klant mag geen digitale of papieren kopieën van materiaal wijzigen of afbeeldingen los van de bijbehorende tekst gebruiken;
 • De status van Vers Voor Vandaag als rechthebbende dient altijd te worden erkend;
 • Het Platform en het daarop gepubliceerde materiaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vers Voor Vandaag.
 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en niet in goed overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslist door de rechtbank in Nederland. De Klant kan ook een klacht indienen bij de relevante consumentenbeschermingsorganisatie in Nederland.

 1. CONTACTINFORMATIE

Vers Voor Vandaag
Tongerloseweg 23
5963 NR Hegelsom
Nederland
mail [at] versvoorvandaag.nl

 1. KLANTGEDRAG

Klanten dienen respect te tonen voor andere klanten, de medewerkers van de Winkel en de medewerkers van Vers Voor Vandaag.

Bij ongepast gedrag kan Vers Voor Vandaag de Klant schorsen of uitsluiten van het Platform en de Dienst, vooral naar aanleiding van klachten van de Winkel. Dit beperkt de Winkel niet in haar wettelijke rechten en middelen.

 1. KLANTENBEOORDELINGEN

De Klant kan beoordelingen plaatsen op het Platform, mits deze geen schadelijk, obsceen of beledigend materiaal bevatten en geen geweld of discriminatie bevorderen. Beoordelingen mogen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of geheimhoudingsverplichtingen en geen illegale activiteiten promoten of de privacy van anderen schenden. Vers Voor Vandaag behoudt zich het recht voor beoordelingen te verwijderen of aan te passen indien deze niet aan de bovenstaande regels voldoen.